Helena BorglundSenior Legal Advisor

Helena är specialist inom IT- och Internetrelaterad juridik. Hon arbetar med rådgivning och revision inom dataskyddslagstiftningen. Helena har lång erfarenhet av att arbeta med bolagsrätt, corporate governance, compliance och avtalsförhandlingar i en internationell miljö. Hennes erfarenhet av M&A och som chefsjurist på börsnoterade konsultbolag är en värdefull tillgång inom arbetet med dataskydd. Helena utbildar regelbundet och är certifierad projektledare.

Erfarenhet

 • 2018 – Interactive Law AB, Egen verksamhet
 • 2018 – Bactiguard Holding AB (publ), Ordförande valberedningen
 • 2011 – 2018 Cybercom Group AB, Chefsjurist
 • 2008 – 2011 Time Advokatbyrå, Advokat
 • 2007 – 2008 Deseven Capital AB, Chefsjurist
 • 1999 – 2006 Framfab AB (publ), Chefsjurist
 • 1998 – 1999 Hammarskiöld & Co, Advokat
 • 1994 – 1998 Lagerlöf & Leman Advokatbyrå, Advokat
 • 1992 – 1994 Handens Tingsrätt

Utbildning

 • 2020 Grunderna i informationssäkerhet – Steg 1 och 2 enligt ISO 27000
 • 2018 Prince 2, foundation and practitioner, certifierad projektledare
 • 1991 Jur. kand. Lunds Universitet

Kontakt

helena.borglund@interactivelaw.se
+46 (0)709 41 22 04

Christina Arrhult Björk