In Nyhet

Den europeiska dataskyddsstyrelsen – EDPB, som i och med Dataskyddsförordningen har ersatt Artikel 29-gruppen – har gjort ett uttalande om användning av personuppgifter i samband med valkampanjer.  Datainspektionen länkar till uttalandet och kommenterar att användningen av personuppgifter kan utgöra ett hot mot den personliga integriteten och mot den demokratiska processen.

Du hittar yttrandet här: Statement 2/2019 on the use of personal data in the course of political campaigns

I uttalandet betonas vikten av att de grundläggande dataskyddsprinciperna, såsom transparens, ändamålsbegränsning och proportionalitet efterlevs och att enskildas rättigheter skyddas.

Recent Posts