Vi är experter på organisation och integritetsskydd. Vi benar ut hur legala krav kan tillgodoses inom digitalisering, molntjänster och i dina innovationer. I vårt nätverk finns IT- och informationssäkerhetsexperter. Våra kunder finns inom såväl privat som offentlig sektor. En del är stora globala koncerner men vi jobbar också för mindre aktörer. Några röster om vårt arbete:

Genom Interactive Law har vi fått utmärkt och konkret stöd i vårt dataskyddsarbete. Christinas och Helenas omfattande erfarenhet och djupa kompetens är ovärderlig. Vi kan varmt rekommendera deras tjänster.

– Elisabeth Ekstrand, DSO Internetstiftelsen

Genom ett professionellt och serviceinriktat bemötande har vi fått god hjälp att komma vidare i vårt GDPR-arbete. Det har tydligt framgått var vi står idag samt gett oss konkreta förslag på hur vi ska jobba med GDPR framöver.

– Data Protection Manager på ett av Sveriges ledande call-center

Christina och Helena är praktiker med skarpt öga för hur man får saker att fungera. Rapporten har varit ett utmärkt stöd för mig och vår ledning.

– Data Protection Manager inom ett globalt industriföretag

Interactive Law - Interaktion