Nationell Integritetsrapport 2019

I maj släppte Datainspektionen (”DI”) Nationell Integritetsrapport 2019 baserad på intervjuer genomförda av Novus. I rapporten konstateras att tre av fyra medborgare känner oro över att man inte [...]