In Nyhet

I maj släppte Datainspektionen (”DI”) Nationell Integritetsrapport 2019 baserad på intervjuer genomförda av Novus.

I rapporten konstateras att tre av fyra medborgare känner oro över att man inte vet hur personuppgifter behandlas. Det framgår också att frågor om riktad reklam, arbetsgivares behandling av personuppgifter och vilken laglig grund som finns för behandlingen är de mest förekommande till DI. Undersökningen visar att yngre personer varit snabbast med att anamma de rättigheter som dataskyddsförordningen (GDPR) medfört. En av sex bland de intervjuade (i alla åldrar) har utnyttjat någon av de registrerades rättigheter, till exempel rätten till registerutdrag, rättelse och radering.

Rapporten bekräftar att företagen har en del att svara upp mot men också mycket att vinna på att arbeta med dataskydd. Den som ger korrekt information och är transparent med sin behandling lär ha en konkurrensfördel och bättre chanser att bibehålla sina kunders förtroende.

I rapporten framgår att sex av tio incidenter beror på den mänskliga faktorn. Medarbetare som köpt in på att dataskydd är viktigt och vet hur de ska göra för att arbeta på ett sätt som skyddar människors integritet, kan hjälpa sina arbetsgivare att få ned den siffran.

Interactive Law genomför löpande workshops och revisioner som utgår från varje specifik verksamhet. Vill ni få till ett dataskyddsarbete som fungerar på riktigt och på lång sikt, kontakta oss på info@interactivelaw.se

Du hittar rapporten här: https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/rapporter/nationell-integritetsrapport-2019.pdf

Recent Posts