In Nyhet

Här några intressanta utdrag från rapporten:

I Storbritannien har medvetenheten om dataskyddslagstiftningen ökat och specifikt medvetenheten om de registrerades rättigheter. När ICO gjorde en undersökning bland dataskyddsombud uppgav 64% att de var överens om eller var starkt överens om uttalandet “I have seen an increase in customers and service users exercising their information rights since 25 May 2018”.

Många dataskyddsombud uppgav att bolagskulturen var ett av de största problemen för genomförande av GDPR. Där var två tredjedelar av de svarande nöjda med sitt senior leadership. ICO konstaterar: ”There is still a long way to go truly embed the GDPR and to fully understand the impact of the new legislation – in our survey nearly 50% of respondents faced unexpected consequences as a result of the GDPR”.

Det är inte lätt för små organisationer att bli GDPR-anpassade, till exempel att förstå innebörden av rättslig grund för behandling av personuppgifter har ICO sett.

ICO tar också upp barnkoden ”Age appropriate design code” som innehåller 16 standarder för åldersanpassad design som onlinetjänster och appleverantörer förväntas följa. Barnkoden bygger på det brittiska parlamentets uppsättning av miniminormer.

Nu kommer ICO expandera sitt stöd till nya områden som uppförandekoder och certifieringar och det arbetet blir spännande att följa.

Interactive Law genomför löpande workshops och revisioner som utgår från varje specifik verksamhet. Vill ni få till ett dataskyddsarbete som fungerar på riktigt och på lång sikt, kontakta oss på  info@interactivelaw.se.

Du hittar rapporten här: https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/rapporter/nationell-integritetsrapport-2019.pdf

Recent Posts