Vi gör dataskydd till en del av
ditt företags framtid och innovation.

Vi kan göra dataskydd till en del av
ditt företags framtid och innovation.

GDPR-implementation, revision

Hur rullar ditt dataskyddsarbete? Behöver du ta dig till nästa nivå?

Låt oss förklara poängen med GDPR. Vår 13-punktsmetod gör det möjligt att möta kraven och få det att fungera i verkligheten. Kontakta oss för en workshop!

Eller låt oss utföra ett ”verksamhetsnära test” så pekar vi på de åtgärder som ger konkret resultat. Se vidare här »

Vi analyserar funktioner, processer och dina tjänster.

Rådgivning av seniora jurister

Vi är seniora jurister med djupgående erfarenhet av att arbeta som bolagsjurister och rådgivare till ledning och verksamhet, främst inom affärer som rör telekom, IT och Internet. Vi är inriktade mot att få juridiken att fungera i praktiken.

Av oss får du juridisk rådgivning inom dataskyddslagstiftningen, IT- och telekomrelaterad juridik, kommersiell avtalsrätt, marknadsrätt, governance och bolagsrätt.

Interactive Law - Stockholm

Interaction

– sv: interaktion – betyder samverkan, samspel och det är ofta inom de områden där tekniken samverkar med människor som vi tillhandahåller juridisk rådgivning.

Digitaliseringen ger oändliga möjligheter när vi sätter människan i centrum.

För att tekniken ska skapa utveckling och bestående värde behöver den var långsiktigt hållbar och samverka med demokratins krav om bland annat integritetsskydd. Vårt arbete med GDPR-revisioner är en del av detta.

Medan cyber security syftar till att skydda företagets hemligheter är det de registrerade – vi människor – som står i centrum för dataskyddsarbetet.

Vi sporras av att samspelet mellan människa och teknik ska fungera så väl som möjligt. Det är visionen för Interactive Law.

Nyheter